SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK - TYP 3

 • Tento výměník (nazývaný též Parní ohřívač) může pracovat za extrémních podmínek (teplot a tlaků).
 • Díky jednokanálovému uspořádání, samočistící funkci často nahrazuje trubkové výměníky.
 • Má až 3xvyšší tepelnou účinnost
 • Dosahuje výrazných úspor na instalaci, provoz a údržbu
 • Zvládá náročné aplikace způsobující zanášení. Snadný přístup ke kanálu pro inspekci a možnost mechanického čištění
 • Má robustní konstrukci a zvládá tak i cyklické zatížení
 • Při zvýšené teplotě, nebo tlaku umožňuje rozpínání bez mechanického poškození. Proto je ideální pro použití jako parní ohřívač.
 • Rozsah velikostí 2 – 500m2

TYPYCKÉ POUŽITÍ

MEDIUM:
kapaliny způsobující zanášení (obsahující pevné částice, vlákna apod.), které jsou ohřívané parou
Ohřívač kalů, parní ohřívač, chladič, plynů
Image

DALŠÍ PRODUKTY

This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO KAPALINY - TYP 1

 • Samočistící účinek
 • Eliminace zanášení a ucpávání
 • Jednokanálový výměník tepla
 • Alt. k trubkovým výměníkům
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO 2-FÁZOVÉ APL. - TYP 2

 • Jakékoli kondenzační / odpařovací aplikace
 • Nízká tlaková ztráta
 • Pracovní podmínky ve vakuu
 • Lze instalovat na kolonu
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PARNÍ OHŘÍVAČ- TYP 3

 • Parní ohřev pro aplikace citlivé k zanášení
 • Nízká tlaková ztráta
 • Robustní konstrukce pro cyklické namáhání
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO VYSOKÉ TLAKY / TEPLOTY

 • Vysoké tlaky / teploty až 200 barg / 450° C
 • Pro aplikace náchylné k zanášení
 • Samočistící účinek
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
2-FÁZOVÁ KOLONA

 • Pro velké kondenzační aplikace
 • Nízká tlaková ztráta
 • Alternativa k trubkovým výměníkům
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO ČOV / BPS / KALY

 • Speciální konstrukce pro kaly
 • Anaerobní proces - výroba bioplynu
 • Alt. k trubkovým výměníkům