SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK PRO PRO VYSOKÉ TEPLOTY A TLAKY

 • Používá se pro media – kapalina/kapalina
 • Je to typ 1 speciálně navržen pro náročné aplikace – vysoké teploty do 450°C a vysoké tlaky do 200 barg
 • Má samočistící funkcí a je proto vhodný pro aplikace kde mají jedna nebo i obě procesní kapaliny mají tendenci způsobovat zanášení.
 • Kanály na obou stranách jsou snadno přístupné pro kontrolu a mechanické čištění.
 • Kompaktní a robustní konstrukce
 • Malé zástavné rozměry snižují náklady na instalaci, často nahrazuje několik trubkových výměníků.
 • Energetické úspory díky vysokých hodnotám přestupu tepla (K)
 • Rozsah velikostí 7 - 700m2

TYPYCKÉ POUŽITÍ

MEDIUM:
kapaliny způsobující zanášení, s obsahem vláken, pevných nečistot, kaly apod.
Kapalina/kapalina:
ohřev, chlazení, rekuperace tepla
Kal/kal:
rekuperace tepla z kalu
Pro vysoké teploty až 450°C a tlaky až 200 barg
Image

DALŠÍ PRODUKTY

This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO KAPALINY - TYP 1

 • Samočistící účinek
 • Eliminace zanášení a ucpávání
 • Jednokanálový výměník tepla
 • Alt. k trubkovým výměníkům
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO 2-FÁZOVÉ APL. - TYP 2

 • Jakékoli kondenzační / odpařovací aplikace
 • Nízká tlaková ztráta
 • Pracovní podmínky ve vakuu
 • Lze instalovat na kolonu
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PARNÍ OHŘÍVAČ- TYP 3

 • Parní ohřev pro aplikace citlivé k zanášení
 • Nízká tlaková ztráta
 • Robustní konstrukce pro cyklické namáhání
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO VYSOKÉ TLAKY / TEPLOTY

 • Vysoké tlaky / teploty až 200 barg / 450° C
 • Pro aplikace náchylné k zanášení
 • Samočistící účinek
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
2-FÁZOVÁ KOLONA

 • Pro velké kondenzační aplikace
 • Nízká tlaková ztráta
 • Alternativa k trubkovým výměníkům
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO ČOV / BPS / KALY

 • Speciální konstrukce pro kaly
 • Anaerobní proces - výroba bioplynu
 • Alt. k trubkovým výměníkům