TEPELNÉ VÝMĚNÍKY

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ TEPLA PRO SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ÚDRŽBU

This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO KAPALINY - TYP 1

 • Samočistící účinek
 • Eliminace zanášení a ucpávání
 • Jednokanálový výměník tepla
 • Alt. k trubkovým výměníkům
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO 2-FÁZOVÉ APL. - TYP 2

 • Jakékoli kondenzační / odpařovací aplikace
 • Nízká tlaková ztráta
 • Pracovní podmínky ve vakuu
 • Lze instalovat na kolonu
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO ČOV / BPS / KALY

 • Speciální konstrukce pro kaly
 • Anaerobní proces - výroba bioplynu
 • Alt. k trubkovým výměníkům
This image for Image Layouts addon

GREENBOX
SVAŘOVANÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK

 • Svařované čtvercové desky
 • Nejrobustnější tepelný výměník ve své kategorii
 • I pro středně znečištěná média
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO VYSOKÉ TLAKY / TEPLOTY

 • Vysoké tlaky / teploty až 200 barg / 450° C
 • Pro aplikace náchylné k zanášení
 • Samočistící účinek
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
2-FÁZOVÁ KOLONA

 • Pro velké kondenzační aplikace
 • Nízká tlaková ztráta
 • Alternativa k trubkovým výměníkům
This image for Image Layouts addon

MODULY
CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ (CIP)

 • Pro čištění potrubí a výměníků tepla
 • Bez demontáže zařízení
 • Modulové provedení
This image for Image Layouts addon

AUTOMATICKÉ FILTRY
 

 • Online filtry
 • Automatické čištění
 • Robustní konstrukce filtru
Image
Image
Image