SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK - TYP 2

 • Používá se pro 2-fázové aplikace – kondenzaci, nebo odpařovaní
 • Je v křížovém uspořádání toku a spirála je ve vertikální poloze
 • Kondenzované/vypařované medium proudí v otevřeném kanálu s minimální tlakovou ztrátou a snadným přístupem pro kontrolu a čištění
 • Je ideální řešením pro kondenzaci ve vakuovém režimu.
 • Víceúčelová konstrukce umožňuje jeho instalaci přímo na horní část kolony / rektoru bez jakéhokoli podpůrného systému, což výrazně snižuje náklady na instalaci.
 • Má samočistící funkcí a je proto vhodný pro aplikace kde mají jedna nebo i obě procesní kapaliny mají tendenci způsobovat zanášení.
 • Kanály na obou stranách jsou snadno přístupné pro kontrolu a mechanické čištění.
 • Kompaktní a robustní konstrukce vhodné pro parní aplikace s cyklickým namáháním
 • Možné úpravy pro podchlazení inertních plynů/ kondenzátů
 • Rozsah velikostí 2 – 3 000m2

TYPYCKÉ POUŽITÍ

MEDIUM:
pára a směsi s inertními plyny
Pára/kapalina:
vakuový kondenzátor, hlavový kondenzátor, refluxní kondenzátor, chladič plynů, vařák, parní ohřívač
Image

DALŠÍ PRODUKTY

This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO KAPALINY - TYP 1

 • Samočistící účinek
 • Eliminace zanášení a ucpávání
 • Jednokanálový výměník tepla
 • Alt. k trubkovým výměníkům
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO 2-FÁZOVÉ APL. - TYP 2

 • Jakékoli kondenzační / odpařovací aplikace
 • Nízká tlaková ztráta
 • Pracovní podmínky ve vakuu
 • Lze instalovat na kolonu
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PARNÍ OHŘÍVAČ- TYP 3

 • Parní ohřev pro aplikace citlivé k zanášení
 • Nízká tlaková ztráta
 • Robustní konstrukce pro cyklické namáhání
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO VYSOKÉ TLAKY / TEPLOTY

 • Vysoké tlaky / teploty až 200 barg / 450° C
 • Pro aplikace náchylné k zanášení
 • Samočistící účinek
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
2-FÁZOVÁ KOLONA

 • Pro velké kondenzační aplikace
 • Nízká tlaková ztráta
 • Alternativa k trubkovým výměníkům
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO ČOV / BPS / KALY

 • Speciální konstrukce pro kaly
 • Anaerobní proces - výroba bioplynu
 • Alt. k trubkovým výměníkům