VYČISTĚNÍ NA MÍSTĚ (MODUL CIP)

Modul pro chemické čištění na místě (CIP) usnadňuje čištění vaší instalace a snadno se přesouvá z jednoho místa na druhé

Nexson Group může usnadnit čištění vaší instalace bez ohledu na typ použitého výměníku a pomůže vám zachovat tepelné vlastnosti vašeho výměníku tepla. Nexson Group je Váš dodavatel pro širokou řadu jednotek pro chemické čištění (CIP) vhodných pro všechny typy tepelných výměníků, které umožňují:
 • Udrží váš procesní okruh vždy čistý
 • Méně vystavovat své pracovníky chemikáliím
 • Udrží kapacitu zařízení / dostupnosti procesu
 • Ušetří čas

Připojte hadice k modulu CIP na odtoku a odvětrání, spusťte proces chemického čištění CIP a odpojte jednotku CIP. Výměník tepla opět pracuje na plný výkon. Tyto modulové jednotky CIP se také používají k čištění technologických zařízení, jako jsou nádrže, potrubí, čerpací systémy,…

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

 • Tato řada jednotek chemického čištění CIP jsou vybaveny integrovanou nádrží pro shromažďování odpadní kapaliny během recirkulačního toku, což šetří vodu.
 • Vnitřní nádrž je vybavena filtračním košem, aby nedošlo ke znečišťování již provedeného čištění. Všechny vnitřní a vnější části jsou z nerezové oceli 316 / 316L.
 • Čištění čistím prostředkem se provádí při rychlosti proudění od 1,5 do 2,4 m / s, což zlepšuje účinnost čištění. Teplota čisticího prostředku může být nastavena až na 70 ° C
 • Toto čištění je ve srovnání s mechanickým čištěním mnohem účinnější.
 • Pomocí ventilů lez změnit smysl proudění čisticího prostředku.

Modul Nexson Group CIP je mobilní modul obsahující všechna zařízení: nádrž, čerpadlo, regulace, topný systém… připraven k použití. Rozsah: od 200 litrů do 3 litrů CIP

VÝHODY

Minimalizovaná doba čištění: rychlejší a efektivnější čištění než ruční čištění

 • Bez nutnosti demontáže / opětovné montáže 
 • Optimalizace toku vody a čistícího prostředku
 • Menší chemické expozice pracovníků
 • Účinnost čisticího prostředku se výší pomocí systému regulace teploty až do 70°C
 • Možnost čištění mrtvých zón
 • Skladovací nádrž na odpady vzniklé při čištění
 • Udržujte kapacitu zařízení / dostupnost procesu
 • Tlak / průtok jsou přímo sledovány na modulu
This image for Image Layouts addon

MODULY
CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ (CIP)

 • Pro čištění potrubí a výměníků tepla
 • Bez demontáže zařízení
 • Modulové provedení