OBLASTI POUŽITÍ

TĚŽKÝ PRŮMYSL

Výrobní procesy v těžkém průmyslu jsou často energeticky náročné a produkují velké množství tepla. Velkou výzvou je udržet hladký průběh výroby i přes vysokou teplotu. Díky skvělým zkušenostem lidí Nexson a nabízeným řešením tepelných výměníků získáte požadovaný výkon a účinnost.

CHEMICKÝ PRŮMYSL

Chemie v kombinaci s petrochemií je největším trhem tepelných výměníků v průmyslu. Je snadno pochopitelné, pokud vezmeme v úvahu koncepci výrobních procesů, které vyžadují řadu stupňů přenosu tepla. Tepelné výměníky Nexson jsou uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly environmentálním omezením a požadavkům na vysoký tlak a teplotu.

AGROPRŮMYSL

Odvětví agroprůmyslu, které sdružuje rozmanitá průmyslová odvětví jako je výroba škrobu, rostlinných olejů, piva, cukru a dalších potravin se v průběhu let stalo velkým odběratelem tepelných výměníků. Spotřebovává značné množství energie, které může i následně ztratit. Proto je zájem o zpětné získávání tepla prostřednictvím speciálně navržených tepelných výměníků od společnosti Nexson, jejichž spolehlivost a nákladová efektivita odpovídají současným standardům zpracování potravin.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – BIOENERGIE

Výměníky tepla hrají zásadní roli v prevenci znečištění a ve snižování dopadů průmyslových procesů na životní prostředí tím, že snižují spotřebu energie nebo obnovují energii z procesů, ve kterých se používají. Spirálové výměníky tepla Nexson jsou speciálně konstruovány pro tento proces. Umožňují pracovat s medii, která obsahují hrubé částice/vlákna bez zanesení nebo zastavení procesu.

Image
Image
Image