SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK 2-FÁZOVÁ KOLONA

 • Používá se pro 2-fázové aplikace
 • Používá křížové uspořádání toku
 • Spirála je ve vertikální poloze přímo na kolonu
 • Kondenzované medium proudí v otevřeném kanálu s minimální tlakovou ztrátou
 • Pro vysoké kondenzační kapacitu je kolona tvořena sérií svařených spirálových výměníků
 • Je vhodným řešením pro kondenzaci ve vakuovém režimu.
 • Navrhuje se individuálně, přizpůsobuje specifickým požadavkům na integraci do procesu, instalace.
 • Má samočistící funkcí a je proto vhodný pro aplikace kde mají jedna nebo i obě procesní kapaliny mají tendenci způsobovat zanášení.
 • Rozsah velikostí 200 – 5 000m2

TYPYCKÉ POUŽITÍ

MEDIUM:
pára a plyny
Pára/kapalina:
vakuový kondenzátor, hlavový kondenzátor, refluxní kondenzátor, chladič plynů
Image

DALŠÍ PRODUKTY

This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO KAPALINY - TYP 1

 • Samočistící účinek
 • Eliminace zanášení a ucpávání
 • Jednokanálový výměník tepla
 • Alt. k trubkovým výměníkům
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO 2-FÁZOVÉ APL. - TYP 2

 • Jakékoli kondenzační / odpařovací aplikace
 • Nízká tlaková ztráta
 • Pracovní podmínky ve vakuu
 • Lze instalovat na kolonu
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PARNÍ OHŘÍVAČ- TYP 3

 • Parní ohřev pro aplikace citlivé k zanášení
 • Nízká tlaková ztráta
 • Robustní konstrukce pro cyklické namáhání
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO VYSOKÉ TLAKY / TEPLOTY

 • Vysoké tlaky / teploty až 200 barg / 450° C
 • Pro aplikace náchylné k zanášení
 • Samočistící účinek
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
2-FÁZOVÁ KOLONA

 • Pro velké kondenzační aplikace
 • Nízká tlaková ztráta
 • Alternativa k trubkovým výměníkům
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO ČOV / BPS / KALY

 • Speciální konstrukce pro kaly
 • Anaerobní proces - výroba bioplynu
 • Alt. k trubkovým výměníkům