SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK PRO ČOV / BPS / KALY

Tyto kalové spirálové výměníky jsou speciálně navrženy pro aplikace na ohřev kalu a rekuperaci tepla, jako je vyhřívání kalu ve vyhnívací nádrži, předehřev surového kalu a rekuperace tepla kal-kal, využití tepla z odpadních vod, pasterizace kalů apod.

 • Používá se pro media – kal/voda, kal/kal, odpadní voda/voda
 • Je v protiproudém uspořádání toku
 • Má samočistící funkcí a je proto vhodný pro aplikace kde mají jedna nebo i obě procesní kapaliny mají tendenci způsobovat zanášení.
 • Kanály jsou snadno přístupné pro kontrolu a mechanické čištění.
 • Kompaktní konstrukce, malé zástavné rozměry snižují náklady na instalaci
 • Energetické úspory – vysoká účinnost přenosu tepla, díky optimalizaci podmínek na obou stranách kanálů
 • Rozsah velikostí 5 - 90m2

TYPYCKÉ POUŽITÍ

MEDIUM:
kal, odpadní voda
Kal/voda:
ohřev kalu ve vyhnívací nádrži, předehřev surového kalu, paster
Kal/kal:
rekuperace tepla z kalu
odpadní voda/voda:
chlazení/ohřev odpadní vody, využití odpadního tepla
Image
Image

DALŠÍ PRODUKTY

This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO KAPALINY - TYP 1

 • Samočistící účinek
 • Eliminace zanášení a ucpávání
 • Jednokanálový výměník tepla
 • Alt. k trubkovým výměníkům
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO 2-FÁZOVÉ APL. - TYP 2

 • Jakékoli kondenzační / odpařovací aplikace
 • Nízká tlaková ztráta
 • Pracovní podmínky ve vakuu
 • Lze instalovat na kolonu
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PARNÍ OHŘÍVAČ- TYP 3

 • Parní ohřev pro aplikace citlivé k zanášení
 • Nízká tlaková ztráta
 • Robustní konstrukce pro cyklické namáhání
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO VYSOKÉ TLAKY / TEPLOTY

 • Vysoké tlaky / teploty až 200 barg / 450° C
 • Pro aplikace náchylné k zanášení
 • Samočistící účinek
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
2-FÁZOVÁ KOLONA

 • Pro velké kondenzační aplikace
 • Nízká tlaková ztráta
 • Alternativa k trubkovým výměníkům
This image for Image Layouts addon

SPIRÁLOVÝ VÝMĚNÍK
PRO ČOV / BPS / KALY

 • Speciální konstrukce pro kaly
 • Anaerobní proces - výroba bioplynu
 • Alt. k trubkovým výměníkům